Over Très Bien

De naam Très Bien, Frans voor ‘heel goed’, is natuurlijk in de eerste plaats een woordspeling op mijn achternaam. Daarnaast betekent ‘Tres’ in het Spaans ook drie, en deze onderneming rust inderdaad op ‘drie Bienen’: naast mijzelf als coach spelen ook mijn ouders Jos en Paul Bien een belangrijke rol. Hun praktische ondersteuning en hun uitmuntende dagelijkse zorg voor de paarden zijn onmisbaar voor het werk van Très Bien.
Tot slot berust paardencoaching zelf ook op drie pijlers, zoals het logo ook laat zien: de cliënt, het paard en de coach werken samen toe naar verbinding. De kleuren in het logo laten tevens zien hoe natuur (groen) en kennis (blauw) samen vervlochten zijn in het coachproces.TresBienLogo_only

Inzetten op verbinding

Voor sociale wezens als paarden én mensen is verbinding met hun ‘kuddegenoten’ letterlijk van levensbelang. In onze complexe maatschappij speelt verbinding op meerdere niveau’s een grote rol. Verbinding tussen kind en ouders zorgt voor hechting, en daarmee voor een veilige, stabiele omgeving om in op te groeien. Verbinding is wat een groep werknemers tot een team maakt, bloedverwanten tot familie, of miljoenen mensen tot een samenleving. Verbinding zorgt ervoor dat je altijd op zoek kan en wil gaan naar het goede in de ander, dat je constructief in plaats van ondermijnend kan communiceren en samen kan werken.

Coachvragen zijn in mijn ervaring dan ook altijd te herleiden tot een verbindingsvraagstuk: van overeenstemming van je eigen gedrag met je onderliggende behoeftes, of de bereidheid om binnen een relatie of gezin rekening te houden met elkaar, tot de connectie die ervoor zorgt dat collega’s niet alleen naast, maar ook echt mét elkaar kunnen werken.
Coaching door Très Bien betekent werken aan het (terug)vinden en versterken van verbinding. Op welk niveau dan ook.