Wie is Très Bien?


Très Bien is opgericht door coach en psycholoog Nina Bien. Al van jongs af aan een grote dieren- en vooral paardenliefhebber, en ook altijd al gefascineerd geweest door de werking van de menselijke geest. Wie had kunnen denken dat ik van deze combinatie uiteindelijk ook echt mijn beroep zou maken!

Ik volgde diverse opleidingen en workshops om me te ontwikkelen tot veelzijdig, no-nonsense paardencoach:

  • Ik studeerde in 2006 cum laude af als Biologisch Psycholoog aan de Universiteit Maastricht.
  • In 2011 promoveerde ik in de Cognitieve Neurowetenschappen.
  • In 2014 volgde ik de opleiding Cognitief Coachen met PaardenTM van het Centrum voor Paardencoaching (CVPC).
  • In 2017 werd ik opgeleid tot Trainer Acceptance and Commitment Therapy (ACT) door SeeTrue Mindfulness in Maastricht.
  • Daarnaast nam ik deel aan diverse workshops, congressen en bijscholingen, van o.a. Linda Kohanov en Educatief Centrum Keulseweg.
  • Momenteel (2017-2018) volg ik de vervolgopleiding KIDS met PK om me nog beter te verdiepen in het coachen en begeleiden van kinderen en tieners met behulp van paarden.
  • Om gekwalificeerd te blijven deflogo-coachcvpc-patroondoor het Centrum voor Paardencoaching volg ik op regelmatige basis bijscholingen en intervisies.

Overige ervaring en achtergrond

Van 2006 tot en met 2017 werkte ik als wetenschappelijk onderzoeker en Universitair Docent (Assistant Professor) aan de Faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht.
In 2011 promoveerde ik in de Cognitieve Neurowetenschappen, een tak van de psychologie die onderzoekt hoe gedrag, denkpatronen en waarneming in onze hersenen gerepresenteerd zijn. Hierbij werkte ik o.a. met hersenscanners en magnetische hersenstimulatie, om fenomenen zoals synesthesie, ruimtelijke waarneming en spiegelneuronen te onderzoeken.
Ik publiceerde mijn onderzoeksresultaten in hoogstaande internationale vakbladen en presenteerde mijn werk wereldwijd op internationale congressen. Daarnaast gaf ik universitair onderwijs aan studenten Psychologie, o.a. op het vlak van (wetenschaps)communicatie.

Ik heb verder een brede achtergrond. Zo werkte ik tijdens het volgen van een film- en televisieopleiding als camera-assistent bij de Belgische VRT, en daarna enkele jaren als cameravrouw bij televisiezender L1. In mijn jeugd zwom ik in de Nederlandse top-10 van mijn leeftijdsklasse, later trainde ik als gediplomeerd zwemtrainster vele kinderen en jongeren in het wedstrijdzwemmen. Door mijn brede oriëntatie en interesse vind ik gemakkelijk aansluiting bij zeer diverse doelgroepen.

De vaardigheden en kwaliteiten die horen bij het profiel van een wetenschappelijk onderzoeker en docent vertalen zich eenvoudig naar die van een effectieve coach: een fundamentele interesse in mensen, analytisch denken, onderscheid kunnen maken tussen objectieve observaties en subjectieve interpretaties, waarnemingen in een breder perspectief plaatsen, verbanden leggen, en altijd op zoek gaan naar de kern van de situatie.