Wie is Très Bien?


Très Bien is opgericht door coach en psycholoog Dr. Nina Bien. Al van jongs af aan een grote dieren- en vooral paardenliefhebber, en ook altijd al gefascineerd geweest door de werking van de menselijke geest. Wie had kunnen denken dat ik van deze combinatie uiteindelijk ook echt mijn beroep zou maken!

Ik volgde diverse opleidingen en workshops om me te ontwikkelen tot veelzijdig, no-nonsense paardencoach:

  • Ik studeerde in 2006 cum laude af als Biologisch Psycholoog aan de Universiteit Maastricht.
  • In 2011 promoveerde ik tot doctor in de Cognitieve Neurowetenschappen.
  • In 2014 volgde ik de opleiding Cognitief Coachen met PaardenTM van het Centrum voor Paardencoaching (CVPC).
  • In 2017 werd ik opgeleid tot Trainer Acceptance and Commitment Therapy (ACT) door SeeTrue Mindfulness in Maastricht.
  • Daarnaast nam ik deel aan diverse workshops, congressen en bijscholingen, van o.a. Linda Kohanov en Educatief Centrum Keulseweg.deflogo-coachcvpc-patroon
  • Momenteel (2017-2018) volg ik de vervolgopleiding KIDS met PK om me nog beter te verdiepen in het coachen en begeleiden van kinderen en tieners met behulp van paarden.
  • Om gekwalificeerd te blijven door het CVPC volg ik op regelmatige basis bijscholingen en intervisies.
  • Vanaf 2018 ben ik tevens actief als Ambulant Begeleider vanuit de landelijke organisatie Feniks Talent. Ik begeleid in deze functie hoogbegaafde kinderen en jongeren (9-18 jaar) die vanwege hun begaafdheid vast (dreigen te) lopen op hun school.

Het durven kiezen voor wat je echt belangrijk vindt in je leven maakt een belangrijk deel uit van het werk dat ik met mijn cliënten doe, en het coachen met behulp van mijn paarden geeft me heel veel voldoening. Vanaf 2018 richt ik me dan ook volledig op mijn eigen coachpraktijk!
Natuurlijk blijf ik me nog steeds verbonden voelen met het wetenschappelijk onderzoek en het geven van onderwijs:

  • Mijn onderzoeksvaardigheden en -ervaring zet ik in binnen de commissie Wetenschappelijk Onderzoek van het CVPC. De eerste studie naar het effect van ons IK met PK-programma op de psychologische flexibiliteit van cliënten is al bezig! In november zullen we de eerste resultaten hiervan presenteren op het congres van de Association for Contextual Behavioural Science (ACBS) in Kopenhagen.
  • Mijn passie voor het overdragen van kennis en vaardigheden kan ik kwijt in mijn functie als docent binnen het CVPC. Ik ben één van de docenten binnen zowel de Basisopleiding Cognitief Coachen met Paarden als de verkorte Bijscholing voor Paardencoaches, en ik neem tevens de vervolgopleiding IK met PK voor mijn rekening.

 

Overige ervaring en achtergrond

Van 2006 tot en met 2017 werkte ik als wetenschappelijk onderzoeker en Universitair Docent (Assistant Professor) aan de Faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht.
In 2011 promoveerde ik tot doctor in de Cognitieve Neurowetenschappen, een tak van de psychologie die onderzoekt hoe gedrag, denkpatronen en waarneming in onze hersenen plaatsvinden. Hierbij werkte ik o.a. met hersenscanners en magnetische hersenstimulatie, om fenomenen zoals synesthesie, ruimtelijke waarneming en spiegelneuronen te onderzoeken.
Ik publiceerde mijn onderzoeksresultaten in hoogstaande internationale vakbladen en presenteerde mijn werk wereldwijd op internationale congressen. Daarnaast gaf ik universitair onderwijs aan studenten Psychologie, o.a. op het vlak van (wetenschaps)communicatie, en was ik jaarlijks gastdocent op de National University of Ireland in Galway (Ierland).

Ik heb verder een brede achtergrond. Zo werkte ik tijdens het volgen van een film- en televisieopleiding als camera-assistent bij de Belgische VRT, en daarna enkele jaren als cameravrouw bij televisiezender L1. In mijn jeugd zwom ik in de Nederlandse top-10 van mijn leeftijdsklasse, later trainde ik als gediplomeerd zwemtrainster vele kinderen en jongeren in het wedstrijdzwemmen. Door mijn brede oriëntatie en interesse vind ik gemakkelijk aansluiting bij zeer diverse doelgroepen.

De vaardigheden en kwaliteiten die horen bij het profiel van een wetenschappelijk onderzoeker en docent vertalen zich eenvoudig naar die van een effectieve coach: een fundamentele interesse in mensen, analytisch denken, onderscheid kunnen maken tussen objectieve observaties en subjectieve interpretaties, waarnemingen in een breder perspectief plaatsen, verbanden leggen, en altijd op zoek gaan naar de kern van de situatie.